Spedition, spedice, špedícia, nakládka, vykládka, dátum nakládky, ADR, miesto vykládky

        Cestná preprava spolu s ďalšími  logistickými činnosťami má v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Našou snahou je rýchlosť, spoľahlivosť a flexibilnosť. Disponujeme širokou databázou zákazníkov / v rôznych odvetviach priemyslu a služieb / ako aj dopravcami so širokou škálou možnosti prepravy.

Ponuka našich prepráv:

  • celo-vozové zásielky  DO a Z rôznych štátov EÚ
  • prepravy malotonážnymi vozidlami
  • prepravy nebezpečného tovaru  podľa dohody ADR
  • intermodálna preprava 20´ DV / 20´ DC, 40´ DC / 40´ DV, 40´ HC / 40´HV, 45´ HC / 45´ HV

Ďalšie služby:

  • kvalitný a informačný servis
  • poradenstvo a reklamná činnosť
  • poistenie zodpovednosti prepravcu podľa medzinárodnej dohody CMR na jednotlivé prepravy
  • poistenie prepravovaného tovaru proti všetkým rizikám

 Prečo si vybrať naše služby:

1., RÝCHLOSŤ

Možnosti  realizácie prepravy tovaru, časový interval zrealizovania prepravy a cenovú ponuku Vám pripravíme do 15 tich min.

2., INDIVIDUÁLNY  PRÍSTUP

Poznáme všetky pravidlá pre obchodovanie v rámci EÚ. Zabezpečujeme klientom kompletný servis v oblasti logistiky, snažíme sa byť v úzkom kontakte s klientmi ako aj dopravnými spoločnosťami, aby naše obchodné vzťahy boli na profesionálnej úrovni, tým samozrejme šetríme ich čas a podrobne spoznávame potreby svojich zákazníkov.

Čo sa týka jazykovej bariéry, komunikujeme v nemeckom, českom, poľskom a maďarskom jazyku, pracovníci špedície sú k dispozícií „NON-STOP“ bez ohľadu na pracovný čas.

3., DEFINÍCIA HRANICE VAŠICH MOŽNOSTÍ

Pri prezretí našej ponuky vaše možnosti môžu len narastať, zbavíme Vás stresových situácií, v priebehu niekoľkých minút oslovíme veľký počet spoľahlivých a nami prekontrolovaných zákazníkov ,dopravcov, zasielateľské firmy na trhu bez ohľadu na destináciu a množstvo tovaru.

4., BEZPEČNOSŤ

4.1   Naši zákazníci ako aj dopravcovia po území EÚ boli tzv. „prefiltrovaní“ a v našom systéme sme ponechali len tých najkvalitnejších / rýchlosť, flexibilita, čestnosť .

4.2   V prípade potreby je možné z našej strany reporting o priebehu prepravy / výkon vodiča, prestávka, pristavenie vozidla na nakládku ako aj na vykládku a pod./, samozrejme treba len o to požiadať na e-mailovú adresu : spedicia@truckcentrum.sk.

4.3   Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť a na plynulý „chod“ prepravy ako aj na technický stav vozidiel / uprednostňujeme EURO5, EURO5 EEV, EURO6 /, pri ADR prepravách odbornú spôsobilosť vodiča a pod., máme presné a prísne kritériá, ktoré pred vykonaním prepravy zasielame našim prepravcom , aby nevznikali zbytočné problémy a takto predchádzame zbytočným nepríjemnostiam  voči našej spoločnosti.

 

Nastavenia cookies